Informační portál obce
Informační portál obce

Mateřská škola

Mateřská škola Rohatsko je školka s kapacitou 26 dětí, vybavená moderními pomůckami a hračkami převážně z přírodních materiálů. Škola zahájila provoz v roce 2011, zřizovatelem je obec Rohatsko. V mateřské školce pracují čtyři kvalifikované učitelky a dvě provozní zaměstnankyně. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem: „Krásná cesta.” 

Více o naší školce najdete na www.msrohatsko.cz

obecni-urad-rohatsko

Cílem programu je:

Spokojené, zdravé dítě, které má rádo sebe i svět.

Spoluvytvářet mateřskou školu, která bude poskytovat kvalitní laskavou výchovně vzdělávací péči dětem předškolního věku. Též dávat jistotu rodičům, že je o jejich děti profesionálně postaráno, že se vhodně rozvíjejí ve společnosti svých kamarádů a jejich rodinná výchova je tak rozumně a s láskou doplňována. Být spolehlivou, nápaditou a samostatnou školou, která všestranně připraví děti na vstup do dalšího života.

Náš program je zaměřen na:

1. Vztahy (sebeúcta, empatie, harmonie a cit pro umění): podporovat duševní pohodu, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i k druhým, sebepojetí, sebevyjádření, dále posilování prosociálního chování a rozvoj poznávacích procesů a citů.

2. Pohybové dovednosti (sport): podporovat tělesnou zdatnost dítěte, rozvoj pohybových dovedností, vést ke zdravým životním návykům a fyzické pohodě.

3. Vztah k přírodě: posilování vztahu k přírodě, vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije, odpovědnému chování a úctě k životu, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,  živou i neživou přírodou, lidmi, společností.

Aktivity mateřské školy: tenis, keramika, seznamování s angličtinou, masáže, divadla

Z nadstandartních odpoledních aktivit : hudební kroužek, výtvarný kroužek

Fotogalerie

Kontakty

Telefon: 737 900 844
E-mail: ourohatsko@seznam.cz

Rohatsko č.15
294 04 Dolní Bousov

Úřední hodiny
Pondělí od 16,00 do 18,00 hodin,
starosta, místostarosta i hospodářka obce vykonávají své funkce po zaměstnání

Nejnovější

Rozpočtové opatření č. 1-2024

další...

31/01/2024 21:58:02

Rozpočtové opatření č. 6-2023

další...

31/12/2023 19:24:19

MŠ Rohatsko – Rozpočet 2024 a Střednědobý výhled 2025, 2026

další...

19/12/2023 22:55:12

Rozpočet obce na rok 2024

další...

19/12/2023 22:53:52