Informační portál obce
Informační portál obce

Archiv

VOLBY 2018 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

Volby do Zastupitelstva obce Rohatsko, a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

Obecní úřad Rohatsko

 

Informace

o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm.f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  informuji o počtu a sídle volebních okrsků

  • volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Rohatsko, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, a
  • politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástí je město/obec*, a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

Počet okrsků:  1

 

Sídlo volebního okrsku:             Rohatsko 15, Rohatsko  

 

 

 

V Rohatsku, dne 13.8.2018

 

 

 

 

 

…………………………………………………..

Václav Král

starosta obce Rohatsko

 

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

 

 

Informace: Každá  volební  strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva   obce,  může   delegovat   nejpozději  do  30   dnů  přede   dnem   voleb (do 5. září 2018) jednoho  člena a jednoho náhradníka do okrskové  volební komise.

 

S ohledem na usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23-2014-110 ze dne 20.11.2014, mají právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí zřízených podle zákona  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí také subjekty kandidující pouze ve volbách do 1/3 Senátu (tj. politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, a kteří kandidují pouze v těchto volbách).

 

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14c odst.1 písm.f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů) buď osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).

 

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.

 

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

 

Autor

Soňa Urbanová

Publikováno

13.8.2018

Štítky

Žádné štítky

Komentáře

0

Kontakty

Telefon: 737 900 844
E-mail: ourohatsko@seznam.cz

Rohatsko č.15
294 04 Dolní Bousov

Úřední hodiny
Pondělí od 16,00 do 18,00 hodin,
starosta, místostarosta i hospodářka obce vykonávají své funkce po zaměstnání

Nejnovější

Závěrečný účet obce Rohatsko za rok 2023

další...

18/03/2024 20:12:42

Pozvánka na Josefovský trh v Dolním Bousově 16.3.2024

další...

11/03/2024 21:06:55

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

další...

05/03/2024 21:13:31

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

další...

05/03/2024 20:20:38