Informační portál obce
Informační portál obce

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

                                              Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

                                                                     Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Informace pro občany

Seznam vlastníků

Příspěvek vyprší v 18:04 dne Saturday, 30.11. 2019

Příspěvek vyprší v 18:04 dne Saturday, 30.11. 2019

Autor

Zdeněk Hrobník

Publikováno

27.9.2019

Štítky

Žádné štítky

Komentáře

0

Kontakty

Telefon: 737 900 844
E-mail: ourohatsko@seznam.cz

Rohatsko č.15
294 04 Dolní Bousov

Úřední hodiny
Pondělí od 16,00 do 18,00 hodin,
starosta, místostarosta i hospodářka obce vykonávají své funkce po zaměstnání

Nejnovější

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

další...

14/09/2020 16:39:58

Vyrozumění členů OVK - školení k Volbám do Zastupitelstva Středoč.kraje

další...

07/09/2020 14:25:24

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

další...

01/09/2020 16:23:48

VOLBY 2020 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

další...

10/08/2020 20:49:04